Protokoll, extra medlemsmöte, Piratpartiet Uppsala län, 24 juni 2014

Närvarande medlemmar voro: Mikael Holm, Henrik Brändén, Sergej Brändén, Sara Hage, Hampus Berg, Elin Hammarberg, Joakim Rosqvist, Aleksander Lundkvist, Anders Andersson, Klas Jönsson, Mårten Fjällström § 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att samtliga närvarande utom Joakim Rosqvist är medlemmar i PP Uppsala län och därmed har rösträtt. § 3. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Mårten Fjällström. Till justerare valdes Anders Andersson och Sara Hage. § 4. Mötets behörighet… Läs mer

Protokoll från extra medlemsmöte med PP Uppsala län 26/3 2014

Närvarande: Mårten Fjällström, Malin Ahnberg, Mikael Holm, Anders Andersson, Olav Berglund, Henrik Brändén § 1. Mötets öppnande. Ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat § 2. Fastställande av röstlängd. Konstaterades att samtliga närvarande var medlemmar och hade rösträtt. § 3. Mötets behörighet. Stadgarna kräver att kallelse tille xtra medlemsmöte utgår en vecka i förväg. Till mötet kallades den 19/3. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst. § 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes Mårten Fjällström Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén… Läs mer

Protokoll fört vid uppstartsmöte för Piratpartiet i Uppsala län den 21 januari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Henrik Brändén, Malin Ahnberg, Johannes Åman Pohjola, Anders Andersson och Nicholas Miles.    § 1. Mötets öppnande Mikael öppnade mötet kl 20:16   § 2. Fastställande av röstlängd Mötet konstaterade att samtliga närvarande medlemmar i Piratpartiet har yttrande-, yrkande- och rösträtt.   § 3. Val av mötesfunktionärer Mötet beslutade att välja Mikael Holm till mötesordförande Henrik Brändén till mötessekreterare Malin Ahnberg och Anders Andersson till justerare   § 4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet beslutade att… Läs mer