Protokoll, extra medlemsmöte, Piratpartiet Uppsala län, 24 juni 2014

Närvarande medlemmar voro: Mikael Holm, Henrik Brändén, Sergej Brändén, Sara Hage, Hampus Berg, Elin Hammarberg, Joakim Rosqvist, Aleksander Lundkvist, Anders Andersson, Klas Jönsson, Mårten Fjällström § 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att samtliga närvarande utom Joakim Rosqvist är medlemmar i PP Uppsala län och därmed har rösträtt. § 3. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Mårten Fjällström. Till justerare valdes Anders Andersson och Sara Hage. § 4. Mötets behörighet… Läs mer

Protokoll från extra medlemsmöte med PP Uppsala län 26/3 2014

Närvarande: Mårten Fjällström, Malin Ahnberg, Mikael Holm, Anders Andersson, Olav Berglund, Henrik Brändén § 1. Mötets öppnande. Ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat § 2. Fastställande av röstlängd. Konstaterades att samtliga närvarande var medlemmar och hade rösträtt. § 3. Mötets behörighet. Stadgarna kräver att kallelse tille xtra medlemsmöte utgår en vecka i förväg. Till mötet kallades den 19/3. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst. § 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes Mårten Fjällström Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén… Läs mer

Kallelse till extra medlemsmöte för PP Uppsala län onsdagen 26/3 kl 20.00

Hej alla medlemmar i Piratpartiet Uppsala län. Eftersom det finns folk som vill ställa upp i landstingsvalet, och förutsättningen för att kunna ställa upp är att man fastställer en lista på ett extra medlemsmöte, och en sådan absolut senast (med utnyttjande av given dispens med yttersta marginal) måste fastställas kvällen 26/3, och det måste kallas minst två veckor i förväg till ett sådant, utnyttjar jag härmed min rätt som revisor till att kalla till ett  extra medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala län, att äga rum… Läs mer

Protokoll fört vid uppstartsmöte för Piratpartiet i Uppsala län den 21 januari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Henrik Brändén, Malin Ahnberg, Johannes Åman Pohjola, Anders Andersson och Nicholas Miles.    § 1. Mötets öppnande Mikael öppnade mötet kl 20:16   § 2. Fastställande av röstlängd Mötet konstaterade att samtliga närvarande medlemmar i Piratpartiet har yttrande-, yrkande- och rösträtt.   § 3. Val av mötesfunktionärer Mötet beslutade att välja Mikael Holm till mötesordförande Henrik Brändén till mötessekreterare Malin Ahnberg och Anders Andersson till justerare   § 4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet beslutade att… Läs mer