Protokoll från extra medlemsmöte med PP Uppsala län 26/3 2014

Närvarande: Mårten Fjällström, Malin Ahnberg, Mikael Holm, Anders Andersson, Olav Berglund, Henrik Brändén

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat

§ 2. Fastställande av röstlängd.
Konstaterades att samtliga närvarande var medlemmar och hade rösträtt.

§ 3. Mötets behörighet.
Stadgarna kräver att kallelse tille xtra medlemsmöte utgår en vecka i förväg. Till mötet kallades den 19/3. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst.

§ 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare.
Till mötesordförande valdes Mårten Fjällström
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén
Till justerare valdes Mikael Holm och Malin Ahnberg.

§ 5. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 6. Frågan om att ställa upp i landstingsvalet i Uppsala län.
Mötet konfirmerade tidigare fattat beslut att ställa upp i landstingsvalet i Uppsala län.

§ 7. Fastställande av lista inför landstingsvalet.
Mötet fastställde följande lista till landstingsvalet i Uppsala län:

Mårten Fjällström, 36 år, projektledare
Malin Ahnberg, 22 år, biomedicinstudent
David Midhage, 25 år, projektledare
Nicholas Miles, 24 år, lärarvikarie
Mikael Holm, 28 år, förbundssekreterare
Gustav Nipe, 26 år, förbundsordförande
Lucas Klingsbo, 23 år, datavetare
Anders Andersson, 53 år, 1:e forskningsingenjör
Lars Johansson, 24 år, egen företagare
Olav Berglund, 67 år, pensionär

Beslöts att beställa 90 000 valsedlar, och att dessa ska levereras till UPs kansli i Uppsala Vretgränd 18, 753 22 Uppsala.

§ 8. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>