Kallelse till extra medlemsmöte för PP Uppsala län onsdagen 26/3 kl 20.00

Hej alla medlemmar i Piratpartiet Uppsala län.

Eftersom det finns folk som vill ställa upp i landstingsvalet, och förutsättningen för att kunna ställa upp är att man fastställer en lista på ett extra medlemsmöte, och en sådan absolut senast (med utnyttjande av given dispens med yttersta marginal) måste fastställas kvällen 26/3, och det måste kallas minst två veckor i förväg till ett sådant,

utnyttjar jag härmed min rätt som revisor till att kalla till ett  extra medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala län,

att äga rum onsdagen 26/3 kl 20.00 på Ung Pirats kansli Vretgränd 18 i Uppsala

med följande dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Om detta inte redan beslutats, frågan om att ställa upp i landstingsvalet i Uppsala län
7. Fastställande av lista inför landstingsvalet.
8. Mötets avslutande

/Henrik Brändén

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>