Protokoll fört vid uppstartsmöte för Piratpartiet i Uppsala län den 21 januari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Henrik Brändén, Malin Ahnberg, Johannes Åman Pohjola, Anders Andersson och Nicholas Miles.    § 1. Mötets öppnande Mikael öppnade mötet kl 20:16   § 2. Fastställande av röstlängd Mötet konstaterade att samtliga närvarande medlemmar i Piratpartiet har yttrande-, yrkande- och rösträtt.   § 3. Val av mötesfunktionärer Mötet beslutade att välja Mikael Holm till mötesordförande Henrik Brändén till mötessekreterare Malin Ahnberg och Anders Andersson till justerare   § 4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet beslutade att… Läs mer